Sint-Jan Diest

Welkom op de vernieuwde website van Sint-Jan Diest.

Wij zijn alleszins verheugd dat u de weg naar onze webstek gevonden hebt en hopen dat u de nodige informatie makkelijk terugvindt. Neem in ieder geval rustig de tijd om onze website volledig uit te pluizen, zodat u een goed beeld krijgt waarvoor wij staan.

Sint-Jan Diest zijn vijf scholen die nauw samenwerken op pedagogisch, didactisch, financieel, administratief en juridisch vlak. Daarnaast trachten we ook het personeelsbeleid en de leerlingbegeleiding grondig op elkaar af te stemmen. Op die manier is het duidelijk dat wij één koers varen en allen voor hetzelfde opvoedingsproject gaan.

Als u meer specifieke informatie wil over één van de vijf scholen, kan u handig gebruik maken van de onderstaande links om rechtstreeks op de desbetreffende pagina’s te belanden:
- Sint-Jan Basisschool
- Sint-Jan Aan de Warande
- Sint-Jan Eerste graad
- Sint-Jan 2de en 3de graad ASO
- Sint-Jan 2de en 3de graad TSO – BSO

Binnen Sint-Jan Diest kan u dus makkelijk van uw 2,5 jaar tot uw 18 jaar naar school gaan. Op die manier willen we continuïteit bieden aan elke leerling die voor ons project kiest. Dat proberen we ook te bereiken door een zeer ruim aanbod aan studiemogelijkheden aan te reiken, zodat iedere leerling zijn of haar capaciteiten ten volle kan benutten.

De vijf scholen van Sint-Jan Diest vallen alle onder hetzelfde schoolbestuur. De voorzitter  ervan is de heer Walter Buijs, met als afgevaardigd bestuurder Hugo Celis, ook directeur van Sint-Jan 2de en 3de graad TSO – BSO.

Adres:
vzw Diocesane Instituten Regio Diest
Mariëndaalstraat 44
3290 Diest

Reacties zijn gesloten.