Sint-Jan Basisschool

Beste ouders

Wij zijn blij dat u voor onze basisschool kiest. Wij danken u voor dit vertrouwen, het schoolteam zal zich ten volle inzetten voor opvoeding en onderwijs zodat uw kind een goed schooljaar doormaakt.

Wat is de sterkte van onze school? Wij zijn een gemotiveerde ploeg. Wij voeren een open beleid waar inbreng en hulp van ouders gewaardeerd worden. Wij voelen ons gesteund door het feit dat we  een van de scholen van Sint-Jan zijn . Ook komen wij graag naar buiten want leren doe je niet alleen in de klas. De ligging bij de Warande met groen en sportterreinen is een droom. Parkeergelegenheid is er op de Graanmarkt en het Verstappenplein, op 50 m van de school.

Wij bieden alle mogelijke extra’s: leerkracht bewegingsopvoeding, kinderverzorgster, zorgleerkrachten en zorgcoördinator. We voeren een specifiek zorgbeleid. Uw kind opvoeden zouden wij graag samen met u doen. Wij hebben het dan ook graag over “onze” kinderen.

Bij vragen of problemen staan we klaar om samen naar oplossingen te zoeken.

Directies Sint-Jan Basisschool en team

Reacties zijn gesloten.